Excepcionalitat

 Sequera

Derogació del Decret de Sequera

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Com bé sabeu, el passat 15 de gener es va publicar l’acord GOV/4/2009, de 13 de gener, pel qual es declarava la sortida de la situació d’excepcionalitat en la que estàvem.

Amb aquest acord queda derogat el Decret de Sequera i, per tant, s’aixeca la prohibició de :

  1. Reg de jardins, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat.
  2. Reg o aigualleix de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat, excepte per raons higièniques i sanitàries.
  3. Emplenar piscines*, estanys i fonts, privats o públics.
  4. Fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.
  5. Rentat de mànega de tota mena de vehicles

* Recordem que es continua no podent omplir piscines amb aigua de la xarxa pública (aigua de boca).