Organismes oficials

 Organismes oficials

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ
GENERALITAT DE CATALUNYA
HISENDA
www.minhac.es
972 210 066
AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Figueres)
www.aeat.es
972 508 000
SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General -Administració núm.3 Figueres)
TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
972 202 950
JUTJATS DE FIGUERES
CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ (Delegació Vilamalla)
www.cambra.gi
972 525 556
CORREUS
www.correos.es
900 506 070