Edictes

 Edictes

RSS Bop Diputació de Girona

Exercici: 2014 Bop: 64-0 Edicte: 3320 AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓSAnunci de notificació d’una resolució de l’Alcaldia
Exercici: 2014 Bop: 53-0 Edicte: 2691 AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS Edicte d’informació pública de modificació d’autorització ambiental
Exercici: 2014 Bop: 48-0 Edicte: 2395 AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓSEdicte sobre l’aprovació inicial de padrons fiscals
Exercici: 2014 Bop: 45-0 Edicte: 2225 AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS Anunci sobre notificació d’una resolució
Exercici: 2014 Bop: 43-0 Edicte: 2118 AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS Edicte de notificació d’un expedient de baixa del Padró municipal d’habitants
Exercici: 2014 Bop: 43-0 Edicte: 2115 AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS Edicte d’aprovació definitiva de modificació de l’art. 6 de l’Ordenança fiscal reguladora del Servei municipal de subministrament d’aigua potable
Exercici: 2014 Bop: 43-0 Edicte: 2110 AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS Edicte d’aprovació definitiva d’establiment de l’Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus i runes de la construcció
Exercici: 2014 Bop: 34-0 Edicte: 1559 AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓSEdicte sobre l’aprovació inicial del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2014 Bop: 29-0 Edicte: 1264 AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS Anunci sobre notificació d’una resolució
Exercici: 2014 Bop: 27-0 Edicte: 1152 AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS Edicte sobre aprovació del Padró fiscal del quart trimestre de l’exercici 2013 del consum d’aigua potable