Informació al contribuent

 Calendari del contribuent

IBI RÚSTICA I URBANA
del 15 d’octubre al 14 de desembre de 2012
 
 
VEHICLES
del 14 de maig al 13 de juliol de 2012
 
 
IAE
de l’1 de setembre a 31 d’octubre de 2012
 
 
CEMENTIRI
del 14 de maig al 13 de juliol de 2012
 
 
AIGUA
trimestral
 
 
ESCOMBRARIES
trimestral
 
 
TAXA RÈTOLS PUBLICITARIS
de l’1 d’agost al 30 de setembre de 2012

 Lloc i horari de pagament

Lloc de pagament:

      – Ajuntament

Horari de pagament:

      – Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 14:00 hores

 També hi ha l’opció de domiciliar el rebut bancari. 
 

 Sistemes de pagament

– Efectiu i Xec conformat