Agenda

Des del 1 març 2021 fins al 31 desembre 2021
Per resolució d'Alcaldia 2021DECR00044 de data 23 de febrer de 2021, s'aproven els ajuts directes a entitats sense ànim de lucre de Boadel