L’església de Santa Cecília

Un petit carreró condueix de la plaça major a una petita plaça on hi ha la façana principal de l´església, davant d´un petit jardí que ocupa l´antic cementiri del poble. Al costat d´aquest jardí hi ha l´únic fragment de muralla medieval que es conserva dempeus. És un mur fet amb pedres grans, sense escairar, que posseeix una espitllera. ( s.XIV-XV ).

L´església de Santa Cecília de Boadella és d´una nau amb capelles laterals. La capçalera afecta planta semicircular en l´interior, però el seu mur té una forma molt irregular en l´exterior. L´edifici no sembla anterior als segles XVI o XVII. Les façanes es troben arrebossades i pintades, tret de la que dóna a migdia. Aquesta deixa veure l´aparell, que és format per còdols de riu col.locats sense cura. També hi ha una obertura o finestra d´arc de mig punt, que sembla romànica i que podria pertànyer a la primitiva construcció de l´església de la qual en quedarien poques restes.

La façana principal, orientada a occident, presenta una porta d´arc de mig punt de dovelles no gaire grans i un rosetó molt senzill. Al seu damunt s´assenta el campanar, amb forma de torre i uns allargassats badius ( construït l´any 1818). La volta de la nau és apuntada i seguida. Tot l´interior roman colgat per capes de morter de calç.

sta cecilia

Un document que parla de la fundació de la capella de Sant Llorenç del castell de Palau-Surroca (Terrades) esmenta també l´erecció de la parròquia de Boadella l´any 1343. L´església actual fou molt restaurada a principis dels s.XVIII i novament a principis del s.XIX, després de les guerres amb França.