Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Boadella d’Empordà fins a:

Població

Figueres

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

14,6 Km

57,1 Km

145,7 Km

236,2 Km

279,9 Km