Anunci del resultat del procés selectiu per a la provisió interina d’una plaça de funcionari de la sots-escala subalterna de l’escala d’administració general de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules

En aplicació de la Base novena de les bases específiques reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs per a la provisió interina d’una plaça de funcionari de la sots-escala subalterna de l’escala d’administració general de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, publicades al BOP Girona núm. 247 de 28 de desembre de 2018, es fa públic el resultat del procés selectiu, realitzat en data 13 de març de 2019.

Ordre

R.E

DNI

Puntuació

1

E20190000024

XXXXX711P

31,6

2

E20190000041

XXXXX747L

29,05

3

E20190000110

XXXXX460G

25,5

4

E20190000025

XXXXX093A

23,3

5

E20190000105

XXXXX337R

22,75

6

E20190000089

XXXXX739Y

20,375

7

E20190000092

XXXXX598B

19,95