Aprovació inicial del Projecte “Nou camí d’accés al nucli de Les Escaules_fase 1” i la relació de béns i drets afectats

S’informa que el Ple de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, en sessió extraordinària 6/2017 celebrada en data 14 de setembre, va aprovar inicialment els següents documents:

  • Projecte “Nou Camí d’accés al nucli de Les Escaules_fase 1”