CAMPANYA VACUNACIÓ INFANTS I 3a DOSI

Atesa la situació epidemiològica, el Departament de Salut demana ajuda als Ajuntaments per a reforçar la vacunació de tota la població. Amb aquesta finalitat, la Generalitat de Catalunya posa material divulgatiu a disposició dels ciutadans.