Condemna de repressió policial

L’Ajuntament de Boadella i les Escaules denuncia i condemna la repressió policial, així com tot exercici de força i violència que, de forma desproporcionada i/o indiscriminada, pogués exercir qualsevol administració contra la població civil.

Així mateix, aquesta Corporació expressa el seu suport al lliure exercici dels drets fonamentals per part dels ciutadans i ciutadanes.