Contractació pel subministrament d’un vehicle municipal pel procediment obert

L’Ajuntament de Boadella i les Escaules es disposa a adquirir un vehicle municipal pel suport de tasques d’arranjament de carrers i d’espais públics, entre altres serveis a la ciutadania. Per aquest motiu, procedeix a la publicitat de la seva contractació, pel procediment obert. El vehicle és el següent:

ISUZU SINGLE SATELLITE 4×2 1.9 A/C amb caixa volquet 2,40×1,30m.

 

Podeu consultar els plecs del procés, que s’adjunten a continuació:

1.- Plec de clàusules administratives

2.- Plec de prescripicions tècniques

 

Podeu consultar la seva adjudicació al Perfil del Contractant, al licitant BOADELLA VALLSMADELLA, SL

 

 

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona

marca_diputacio_apaisada