Convocatòria d’una plaça interina de subaltern

L’Ajuntament de Boadella i les Escaules ha aprovat la convocatòria d’un concurs d’oposició lliure per a cobrir una plaça de personal funcionari interí de la sost-escala subalterna de l’escala d’adminjistració general.

 

S’adjunta el document de les bases i models de sol·licituds.