Convocatòria per proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, una plaça de tècnic municipal

S’adjunta a continuació la documentació relacionada amb la convocatòria per a proveir interinament una plaça de tècnic municipal:

  1. Bases reguladores i models
  2. Anunci BOP Girona. Convocatòria i bases
  3. Anunci DOGC. Extracte convocatòria
  4. Resolució admesos i exclosos
  5. Modificació de l’òrgan de selecció
  6. Resultats de les proves