Correcció incompliment nitrats

L’Ajuntament ha publicat un ban municipal per la correcció de l’incompliment del nivell de nitrats de l’aigua de la xarxa pública.