Edicte d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció, mitjançant concurs, per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria – intervenció de l’ Ajuntament de Boadella i les Escaules