INFLUÈNCIA AVIÀRIA

El Servei de Preveció en Salut Animal, de la Subdirecció General de Ramaderia (Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), sol·licita a l’Ajuntament l’adopció de mesures específiques de protecció en relació a la influència aviària.