Participació ciutadana. Modificació puntual nº 2 de les Normes Subsidiàries

L’Ajuntament de Boadella i les Escaules informa que ha iniciat un expedient per a aprovar la modificació puntual nº 2 de les Normes Subsidiàries en vigor.

 

Es facilita la documentació relacionada, així com des de la Corporació s’anima la ciutadania a fer les aportacions i sol·licituds que considerin oportunes.