Edictes

Exercici: 2018 Bop: 83-0 Edicte: 3583 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 83-0 Edicte: 3582 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 83-0 Edicte: 3581 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial del projecte tècnic d'arranjament i millora de camins del terme municipal
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 2949 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores d'unes subvencions a entitats locals
Exercici: 2018 Bop: 38-0 Edicte: 1472 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions 2018-20
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 626 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10723 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions 2018-2020
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10720 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9649 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del projecte executiu "Franja de protecció perimetral per la prevenció d'incendis"
Exercici: 2017 Bop: 217-0 Edicte: 9513 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats pel projecte "Nou camí d'accés al nucli de Les Escaules_fase 1"