Edictes

Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5036 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de licitació d'un contracte de serveis. Local Social La Sala - El Cafetí
Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5035 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de licitació d'un contracte de serveis. El Xiringuito del Parc de l'Horta
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4645 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de nomenament de funcionari interí
Exercici: 2017 Bop: 106-0 Edicte: 4667 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció, mitjançant concurs, per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria - intervenció
Exercici: 2017 Bop: 68-0 Edicte: 2637 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de modificació de l'organització municipal
Exercici: 2017 Bop: 61-0 Edicte: 2443 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'esmena d'error
Exercici: 2017 Bop: 58-0 Edicte: 2395 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de licitació d'un contracte de serveis. El Xiringuito del Parc de l'Horta
Exercici: 2017 Bop: 58-0 Edicte: 2394 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de licitació d'un contracte de serveis. Local Social La Sala - El Cafetí
Exercici: 2017 Bop: 57-0 Edicte: 2171 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació de bases i convocatòria per proveir interinament el lloc de treball reservat a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la sotsescala de secretaria-intervenció de l'Ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 37-0 Edicte: 1297 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial d'un projecte