Edictes

Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8428 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de resolució d'al·legacions i d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 187-0 Edicte: 8004 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 184-0 Edicte: 7910 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial del projecte executiu "Franja de protecció perimetral per a la prevenció d'incendis. Boadella i les Escaules"
Exercici: 2017 Bop: 180-0 Edicte: 7866 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial del projecte "Nou camí d'accés al nucli de les Escaules fase 1"
Exercici: 2017 Bop: 180-0 Edicte: 7864 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats pel projecte "Nou camí d'accés al nucli de les Escaules fase 1"
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7051 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 155-0 Edicte: 6962 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies
Exercici: 2017 Bop: 155-0 Edicte: 6961 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 155-0 Edicte: 6959 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'informació pública d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 145-0 Edicte: 6481 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial del projecte bàsic de la planta de compostatge