Edictes

Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7178 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació del règim de dedicació i retribucions dels alts càrrecs de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7175 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial del Reglament dels cementiris municipals
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7149 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial del Codi de Conducta d'Alts Càrrecs i Bon Govern de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7133 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 162-0 Edicte: 6780 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5482 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de nomenament de tinents d'alcalde i aprovació de delegació de funcions
Exercici: 2019 Bop: 96-0 Edicte: 3827 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva de dos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2709 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'informació pública d'expedients de modificacions de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2477 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de nomenament de funcionari interí
Exercici: 2019 Bop: 65-0 Edicte: 2352 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits RE_2019-01