Edictes

Exercici: 2020 Bop: 123-0 Edicte: 4103 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4052 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de dos projectes d'obres
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4042 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal núm. 18. Taxa per la recollida d'animals de companyia, extraviats, abandonats o maltractats pels seus amos
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4041 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial de l'Ordenança de tinença d'animals
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4039 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de circulació de vehicles
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4038 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 17. Taxa per guals i reserves a la via pública
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4037 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 16. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament
Exercici: 2020 Bop: 121-0 Edicte: 4015 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Delegació especial de funcions d'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 104-0 Edicte: 3090 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial del Projecte de Wifi públic de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2090 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Convocatòria per a la provisió interina d'una plaça de tècnic municipal, del grup a, subgrup a1, de l'escala d'administració especial, sots-escala tècnica