Edictes

Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8772 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del Reglament dels cementiris municipals de Boadella i les Escaules
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8769 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8601 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer 2018-2020
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8593 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8592 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8444 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de delegació especial de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 8008 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació d'una suspensió de llicències d'obra en l'àmbit afectat per la modificació puntual 2 de les Normes subsidiàries i suspensió de plans urbanístics derivats
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7178 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació del règim de dedicació i retribucions dels alts càrrecs de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7175 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial del Reglament dels cementiris municipals
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7149 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial del Codi de Conducta d'Alts Càrrecs i Bon Govern de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules