Edictes

Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2780 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació de la delegació de funcions d'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2370 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del servei municipal d'obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes, en compliment del que preveu la Llei 5/2003 de 22 d'abril i les seves modificacions
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 439 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Delegació especial de funcions d'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 417 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del servei municipal d'obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 190 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 8-0 Edicte: 48 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Nomenament d'un funcionari interí
Exercici: 2020 Bop: 241-0 Edicte: 9327 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9329 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7406 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l'entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de Boadella i les Escaules
Exercici: 2020 Bop: 200-0 Edicte: 7432 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits CE 2020-02