Edictes

Exercici: 2021 Bop: 8-0 Edicte: 48 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Nomenament d'un funcionari interí
Exercici: 2020 Bop: 241-0 Edicte: 9327 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9329 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7406 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l'entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de Boadella i les Escaules
Exercici: 2020 Bop: 200-0 Edicte: 7432 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits CE 2020-02
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6097 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5946 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits CE 2020-02
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5945 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva del projecte "Wifi públic Ajuntament Boadella i les Escaules"
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5943 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de l'Ordenança de tinença d'animals
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5941 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal número 18