Edictes

Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 626 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10723 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions 2018-2020
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10720 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9649 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del projecte executiu "Franja de protecció perimetral per la prevenció d'incendis"
Exercici: 2017 Bop: 217-0 Edicte: 9513 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats pel projecte "Nou camí d'accés al nucli de Les Escaules_fase 1"
Exercici: 2017 Bop: 217-0 Edicte: 9445 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del projecte "Nou camí d'accés al nucli de Les Escaules_fase 1"
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 8866 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8699 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de nomenament de funcionari interí
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8428 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de resolució d'al·legacions i d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 187-0 Edicte: 8004 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte