Edictes

Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5293 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva del Projecte d'adequació integral del cementiri de Les Escaules
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4373 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 3998 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva del Projecte de millora dels parcs infantils municipals
Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3665 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial d'un projecte (Expedient X2022000081)
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3133 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2710 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2022 Bop: 57-0 Edicte: 2092 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial del projecte "Millora dels parcs infantils municipals"
Exercici: 2022 Bop: 39-0 Edicte: 1306 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 16-0 Edicte: 286 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10515 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial del pressupost general de l'exercici 2022