Edictes

Exercici: 2022 Bop: 16-0 Edicte: 286 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10515 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial del pressupost general de l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 226-0 Edicte: 9784 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. TC 2021-03
Exercici: 2021 Bop: 208-0 Edicte: 8885 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació del conveni urbanístic per a la cessió gratuïta d'una finca
Exercici: 2021 Bop: 204-0 Edicte: 8738 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8505 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva del projecte d'obres de reforma del carreró annex a la plaça de la Constitució de Boadella d'Empordà
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8504 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Modificació de delegacions de funcions d'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7062 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Informació pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6899 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6725 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Modificació de la delegació de competències