Edictes

Exercici: 2018 Bop: 185-0 Edicte: 8254 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 163-0 Edicte: 7462 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 6963 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels criteris d'adjudicació, normes de funcionament i utilització del pis d'emergència social i habitatges socials
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6513 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari CE 2018-02
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6507 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5868 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del "Projecte tècnic d'arranjament i millora de camins del terme municipal de Boadella i les Escaules"
Exercici: 2018 Bop: 120-0 Edicte: 5462 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per un pla especial urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5448 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per a activitats d'interès general dutes a terme per entitats sense ànim de lucre. Any 2018
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5196 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels criteris d'adjudicació, normes de funcionament i utilització del pis d'emergència social i habitatges socials
Exercici: 2018 Bop: 112-0 Edicte: 5203 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial d'un pla especial urbanístic