Edictes

Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9892 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9868 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9830 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de contractació de personal temporal per raó de màxima urgència
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8772 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del Reglament dels cementiris municipals de Boadella i les Escaules
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8769 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8601 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer 2018-2020
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8593 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8592 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8444 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de delegació especial de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 8008 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació d'una suspensió de llicències d'obra en l'àmbit afectat per la modificació puntual 2 de les Normes subsidiàries i suspensió de plans urbanístics derivats