Edictes

Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7062 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Informació pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6899 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6725 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Modificació de la delegació de competències
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6353 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Contractació de personal temporal per raó de màxima urgència
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6277 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Convocatòria per a cobrir les vacants de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5683 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva d'una ordenança fiscal
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5681 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 75-0 Edicte: 3055 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal d'obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 3008 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 3006 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Inici de l'expedient d'investigació d'un bé