Edictes

Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1019 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'informació pública de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits RE_2019-01
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 938 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels criteris d'adjudicació, normes de funcionament i utilització del pis d'emergència social i habitatges socials
Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 214 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10900 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de convocatòria per proveir una plaça de personal funcionari interí de la sotsescala subalterna de l'escala d'administració general
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10766 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels criteris d'adjudicació, normes de funcionament i utilització del pis d'emergència social i habitatges socials
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10611 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10558 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Bases específiques reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la provisió interina d'una plaça de funcionari de la sotsescala subalterna de l'escala d'administració general de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10555 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de contractació de personal temporal per raó de màxima urgència
Exercici: 2018 Bop: 185-0 Edicte: 8254 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 163-0 Edicte: 7462 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit