Edictes

Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9649 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del projecte executiu "Franja de protecció perimetral per la prevenció d'incendis"
Exercici: 2017 Bop: 217-0 Edicte: 9513 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats pel projecte "Nou camí d'accés al nucli de Les Escaules_fase 1"
Exercici: 2017 Bop: 217-0 Edicte: 9445 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del projecte "Nou camí d'accés al nucli de Les Escaules_fase 1"
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 8866 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8699 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de nomenament de funcionari interí
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8428 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de resolució d'al·legacions i d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 187-0 Edicte: 8004 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 184-0 Edicte: 7910 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial del projecte executiu "Franja de protecció perimetral per a la prevenció d'incendis. Boadella i les Escaules"
Exercici: 2017 Bop: 180-0 Edicte: 7866 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial del projecte "Nou camí d'accés al nucli de les Escaules fase 1"
Exercici: 2017 Bop: 180-0 Edicte: 7864 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats pel projecte "Nou camí d'accés al nucli de les Escaules fase 1"