Edictes

Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5482 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de nomenament de tinents d'alcalde i aprovació de delegació de funcions
Exercici: 2019 Bop: 96-0 Edicte: 3827 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva de dos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2709 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Anunci d'informació pública d'expedients de modificacions de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2477 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de nomenament de funcionari interí
Exercici: 2019 Bop: 65-0 Edicte: 2352 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits RE_2019-01
Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1019 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'informació pública de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits RE_2019-01
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 938 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels criteris d'adjudicació, normes de funcionament i utilització del pis d'emergència social i habitatges socials
Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 214 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10900 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte de convocatòria per proveir una plaça de personal funcionari interí de la sotsescala subalterna de l'escala d'administració general
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10766 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels criteris d'adjudicació, normes de funcionament i utilització del pis d'emergència social i habitatges socials