Nou camí d’accés al nucli de Les Escaules_Fase I

PROJECTE TÈCNIC

L’ajuntament de Boadella i les Escaules posa a la seva disposició el Projecte Tècnic “Nou camí d’accés al nucli de Les Escaules_fase 1” 2017, així com la publicació al BOP Girona de l’edicte de la seva aprovació.

01.- Memòria i annexes

02.- Annexes

03.- Reportatge fotogràfic (parcial, per a més informació contacteu amb l’Ajuntament)

04.- Planols

05.- Plec de condicions generals

 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

Els béns i drets afectats pel projecte són els següents:

01.- Béns i drets afectats

 

PLECS DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els plecs de condicions administratives i prescripcions tècniques particulars que regiran la licitació de l’obra són els seuents:

01.- Plec de condicions administratives particulars

02.- Plec de prescripcions tècniques particulars