Pla especial per a l’obertura d’un camí a Les Escaules en sòl no urbanitzable

ESTUDI D’ALTERNATIVES

Millora d’accessibilitat dels vehicles d’emergències a l’entorn del nucli de Les Escaules

Document

 

PROJECTE TÈCNIC

L’ajuntament de Boadella i les Escaules posa a la seva disposició la documentació del “Pla especial per a l’obertura d’un camí a Les Escaules en sòl no urbanitzable”

Document (1)

Document (2)

Informació gràfica (1)

Informació gràfica (2)

 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

Els béns i drets afectats pel projecte són els següents:

Béns i drets afectats