Pla especial per a l’obertura d’un camí a Les Escaules en sòl no urbanitzable

PROJECTE TÈCNIC

L’ajuntament de Boadella i les Escaules posa a la seva disposició la documentació del “Pla especial per a l’obertura d’un camí a Les Escaules en sòl no urbanitzable”

Document (1)

Document (2)

Informació gràfica (1)

Informació gràfica (2)

 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

Els béns i drets afectats pel projecte són els següents:

Béns i drets afectats