Relació de béns i drets afectats. Nou accés a Les Escaules 2017

Es facilita per a la seva consulta i, si s’escaigués, presentació d’alegacions, la relació de béns i drets afectats pel Projecte “Nou camí d’accés al nucli de Les Escaules_fase 1”

 

Relació de béns i drets afectats