Perfil de contractant

Licitació del servei de bar-restaurant del Xiringuito del Parc de l’Horta


Licitació del servei de bar-restaurant del Local Social La Sala – El Cafetí


A més a més podeu accedir al perfil de contractant fent clic a la imatge:

perfilcontractant