Dipsalut

La relació de subvencions rebudes de DIPSALUT és la següent:

 

EXERCICI 2020

 

Suport econòmic per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals

Concepte: Despeses corrents dispensaris

Import concedit: 1.794,11 €

 

Subvencio per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables PM07

Concepte: Gimnàstica. Treball corporal conscient

Import concedit: 1.966,75 €

 

Subvencio per a finançar les actuacions de lluita i control de plagues urbanes

Concepte: Eliminació de vesper i servei de desratització

Import concedit: 1.035,38 €

 

 

EXERCICI 2019

 

Subvencio per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables PM07

Concepte: Gimnàstica. Treball corporal conscient

Import concedit: 2.079,00 €

 

Subvencio per a finançar les actuacions de lluita i control de plagues urbanes

Concepte: Servei de desratització

Import concedit: 680,62 €

 

 

EXERCICI 2018

 

Suport econòmic per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals

Concepte: Despeses corrents dispensaris

Import concedit: 1.700,46 €

 

Subvencio per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables PM07

Concepte: Gimnàstica. Treball corporal conscient

Import concedit: 782,63 €

 

Subvencio per a finançar les actuacions de lluita i control de plagues urbanes

Concepte: Eliminació de vesper i servei de desratització

Import concedit: 1.035,38 €

 

Subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut.

Concepte: Sistema de telegestió i autoanalitzador a captació i dipòsit aigua de Boadella

Import concedit: 17.717,68 €

 

 

EXERCICI 2017

 

Suport econòmic per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals

Concepte: Despeses corrents dispensaris

Import concedit: 1.467,44 €

 

Suport econòmic per finançar les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals

Concepte: Camilla elèctrica i cortina

Import concedit: 1.467,44 €

 

Subvencio per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables PM07

Concepte: Taller de gimnàstica

Import concedit: 952,98 €

 

Subvencio per a finançar les actuacions de lluita i control de plagues urbanes

Concepte: Servei de desratització

Import concedit: 1.000,00 €

 

logo dipsalut