Dipsalut

La relació de subvencions rebudes de DIPSALUT és la següent:

 

EXERCICI 2017

 

Suport econòmic per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals

Concepte: Despeses corrents dispensaris

Import concedit: 1467,44 €

 

Suport econòmic per finançar les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals

Concepte: Camilla elèctrica i cortina

Import concedit: 1467,44 €

 

Subvencio per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables PM07

Concepte: Taller de gimnàstica

Import concedit: 952,98 €

 

Subvencio per a finançar les actuacions de lluita i control de plagues urbanes

Concepte: Servei de desratització

Import concedit: 1000,00 €

 

logo dipsalut