Diputació de Girona

Les subvencions concedides de la Diputació de Girona són les següents:

 

EXERCICI 2019

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

CULTURA

Concepte subvencionat 1: Cooperació cultural

Import Concedit: 5.882,70 €

 

DESPESA CORRENT

Concepte subvencionat 1: Enllumenat públic

Concepte subvencionat 2: Manteniment vials públics

Import concedit: 13.015,35 €

 

DESPESA INVERSIÓ

Desfibril·lador a Les Escaules

Tractor tallagespa

Actuacions complementaries nou camí Les Escaules_Fase 1

Import concedit: 20.319,95 €

 

NOVES TECNOLOGIES

Concepte subvencionat 7: Noves tecnologies

Import concedit: 640,85 €

 

CAMINS

Concepte subvencionat 8: Adequació camins públics

Import concedit: 1.100,00 €

 

Subvencions per al suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines

Concepte subvencionat: Jornades físicoesportives 2019

Import concedit: 900 €

 

Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials 2019

Concepte subvencionat 1: Renovació de les fusteries de l’habitatge d’emergència social_Fase 2

Import concedit: 5.977,40 €

marca_diputacio_apaisada

 

 

 

 

 

 

EXERCICI 2018

 

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

CULTURA

Concepte subvencionat 1: Cooperació cultural

Import Concedit: 5.380,00 €

 

DESPESA CORRENT

Concepte subvencionat 2: Reparació paviment C/ Ginebre

Import concedit: 3.375,90 €

Concepte subvencionat 3: Enllumenat públic

Import concedit: 4.500 €

 

DESPESA INVERSIÓ

Concepte subvencionat 4: Instal·lació punt de llum a aparcament Les Escaules

Import concedit: 1.920,03 €

Concepte subvencionat 5: Pavimentat de vies urbanes a Les Escaules

Import concedit: 14.732,82 €

Concepte subvencionat 6: Ampliació Societat de Boadella

Import concedit: 5.959,25 €

 

NOVES TECNOLOGIES

Concepte subvencionat 7: Noves tecnologies

Import concedit: 658,43 €

 

CAMINS

Concepte subvencionat 8: Adequació del camí al Castell de LE

Import concedit: 1.100,00 €

 

Subvencions de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i esportiva

Concepte subvencionat: Jornades físicoesportives 2018

Import concedit: 660 €

 

Subvencions de la campanya “Del Pla a l’acció” 2018-2019

Concepte subvencionat 1 (L1): Redacció d’informe de seguiment i servei de comptab. energ.:

Import concedit: 738,00 €

Concepte subvencionat 2 (L3): Renovació de les fusteries de l’escola Santa Cecília_Fase 2. 2 portes i 1 finestra

Import concedit: 5.608,80 €

 

Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials

Concepte subvencionat 1: Renovació de les fusteries de l’habitatge d’emergència social_Fase 1

Import concedit: 4.382,66 €

 

marca_diputacio_apaisada

 

 

 

 

 

 

EXERCICI 2017

 

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Concepte subvencionat 1: Actes per la Festa petita de Sant Miquel (Boadella), la Festa Major de Sant Martí (Les Escaules) i la Festa Major de Santa Cecília (Boadella).

Import Concedit: 4.060,00 €

Concepte subvencionat 2: Adquisició de vehicle per a manteniment de vials

Import concedit: 22.603,00 €

Concepte subvencionat 3: Enllumenat públic

Import concedit: 3.500 €

 

Subvencions de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i esportiva

Concepte subvencionat: Jornades físicoesportives 2017

Import concedit: 594 €

 

Subvencio per a finançar projectes per a facilitar l’accés a noves tecnologies

Concepte subvencionat: PC Dell + SAI Riello

Import concedit: 584,89 €

 

Subvencions de la campanya “Del Pla a l’acció”

Concepte subvencionat: Renovació de les fusteries de l’escola Santa Cecília_Fase I

Import concedit: 4.343,61 €

 

Suport de programes municipals de suport a esportistes amateurs menors de 25 anys

Concepte subvencionat: Suport a nadadora local

Import concedit: 200,00 €

 

marca_diputacio_apaisada