Diputació de Girona

Les subvencions rebudes de la Diputació de Girona són les següents:

 

EXERCICI 2017

 

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Concepte subvencionat 1: Actes per la Festa petita de Sant Miquel (Boadella), la Festa Major de Sant Martí (Les Escaules) i la Festa Major de Santa Cecília (Boadella).

Import Concedit: 4.060,00 €

Concepte subvencionat 2: Adquisició de vehicle per a manteniment de vials

Import concedit: 22.603,00 €

Concepte subvencionat 3: Enllumenat públic

Import concedit: 3.500 €

 

Subvencions de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i esportiva

Concepte subvencionat: Jornades físicoesportives 2017

Import concedit: 594 €

 

Subvencio per a finançar projectes per a facilitar l’accés a noves tecnologies

Concepte subvencionat: PC Dell + SAI Riello

Import concedit: 584,89 €

 

Subvencions de la campanya “Del Pla a l’acció”

Concepte subvencionat: Renovació de les fusteries de l’escola Santa Cecília_Fase I

Import concedit: 4.343,61 €

 

Suport de programes municipals de suport a esportistes amateurs menors de 25 anys

Concepte subvencionat: Suport a nadadora local

Import concedit: 200,00 €

 

marca_diputacio_apaisada