Generalitat

La relació de les subvencions rebudes de part de la Generalitat són les següents:

 

EXERCICI 2019

Compensacions per retribucions a determinats càrrecs electes locals

Concepte: Retribucions alcaldia

Import concedit: 9.299,04 €

 

 

EXERCICI 2018

Compensacions per retribucions a determinats càrrecs electes locals

Concepte: Retribucions alcaldia

Import concedit: 9.299,04 €

 

Subvencions als municipis on hi ha jutjat de pau

Concepte: Despeses jutjat de pau

Import: 400 €

 

 

EXERCICI 2017

 

Compensacions per retribucions a determinats càrrecs electes locals

Concepte: Retribucions alcaldia

Import concedit: 9.299,04 €

 

Projectes adreçats a joves d’ajuntaments amb Pla local de joventut

Concepte: Activitat programa anual de joventut

Import: 1.200 €

 

Línia de subvencions per a inversions en camins públics locals 2018-20

Concepte: Arranjament de camins

Import: 46.975,70 €

 

Subvencions als municipis on hi ha jutjat de pau

Concepte: Despeses jutjat de pau

Import: 400 €

 

logo-vector-generalitat-catalunya