Des del 6 octubre 2022 fins al 9 octubre 2022
AVÍS IMPORTANT ALS CLIENTS DE CAMPDEVÀNOL,CAMPELLES I RIBES DE FRESER. Terme municipal de CAMPDEVÀNOL: La Cabreta Colònia Herand
Des del 23 setembre 2022 fins al 30 juny 2023
SUBVENCIÓ DE LA DDGI AJUT EXTRA PER LA RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE CAMPELLES La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessi
5 agost 2022
Davant la sequera que patim, demanem la cooperació ciutadana per estalviar aigua. Saps que...? Saps quanta aigua consumim? 10 mane
20 juny 2022
Aquest Ajuntament  ha rebut un ajut per import de 16.095,00 €  (6.920,85 FEADER) dins de l’expedient RI33106719 (més…)
Des del 1 octubre 2022 fins al 31 desembre 2022
ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS, LÍNIA 1 Expedient: X2022000177 Import concedit: 2.999,77 €
25 agost 2022
Aquest Ajuntament  ha rebut un ajut per import de 9.867,24€ dins de l’expedient RI43121221 (més…)
Des del 6 juliol 2022 fins al 27 juliol 2022
Ajut a autònoms i microempreses que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades | Document informatiu
7 juny 2022
Atès que el territori de Campelles és majoritàriament forestal i per tal d’evitar el risc d’incendis, us recordem que QUEDA PROHIBIT