Escola pública

Actualment, a causa d’una disminució de la natalitat en el municipi de Campelles, l’escola pública resta tancada.A partir del segle XIX, concretament l’any 1872, es té la primera notícia d’una casa-escola al municipi de Campelles. Aquesta, però, a causa del seu estat ruinós va ser substituïda per un edifici més espaiós, però que també li calia una restauració, que no es va portar a terme fins el 1919, moment en què l’Ajuntament compra l’edifici on actualment hi ha les oficines municipals. A partir d’aquest moment s’instaura l’Ajuntament i l’escola municipal en l’edifici prèviament anomenat Cal Joanet, de 325 metres quadrats i dos pisos.