Bans d’Alcaldia

bans

Ban d’Alcaldia restabliment de subministrament d’aigua – PDF

Ban d’Alcaldia  no donar menjar a gats que viuen al carrer   – PDF

Ban d’Alcaldia permisos de circulació – pistes forestalsPDF

S’emet degut als diferents dubtes que han anat sorgint en relació a l’expedició del PERMÍS DE CIRCULACIÓ a determinades pistes forestals del Municipi de Campelles.