Equip de Govern

Sra. Judit Cornellà Reixach

Il.lma. Alcaldessa de Campelles

ajuntament@campelles.cat

Sr. Pere Carrera i Solà

Regidor  d’urbanisme

ajuntament@campelles.cat

Sr. Jordi Baeta i Galceran

Regidor de Cultura, Joventut, Festes, Turisme, Esports i Benestar Social

Sr. Simon Rovira i Puig

Regidor de Medi Ambient, Boscos i Ramaderia

ajuntament@campelles.cat

Sr. Salvi Abadal Iborra

Regidor delegat al Baell

ajuntament@campelles.cat