Serveis

 

Secretaria

 

Secretari: Sr. Josep Ruiz Muñoz

Servei d’Assistència i Formació als Municipis- Xaloc

Horari d’atenció: amb cita prèvia.

Telèfon: 972 727 273

Correu: ajuntament@campelles.cat

 

Secretària accidental: Sra. Dolors Ruiz Teixidor

Horari d’atenció: El mateix que l’atenció al públic de l’Ajuntament.

Telèfon: 972 727 273

Correu: ajuntament@campelles.cat

 

Auxiliar administrativa: Sra. Èlia Carreira Ruiz

Horari d’atenció: El mateix que l’atenció al públic de l’Ajuntament.

Telèfon: 972 727 273

Correu: ajuntament@campelles.cat

 

Serveis d’Intervenció

 

Interventor: Sr. Esteve Roca i Teixidor

Servei d’Assistència i Formació a Municipis-Xaloc

Horari d’atenció: amb cita prèvia.

Telèfon: 972 727 273

Correu:ajuntament@campelles.cat

 

Tècnic Municipal

 

Tècnic: Sr. Albert Sanz Puig

Horari d’atenció: dijous, quinzenalment, amb cita prèvia.

Telèfon: 972 727 273

Correu: ajuntament@campelles.cat

 

Serveis Socials

 

Tècnica: Sra. Cristina Díaz Altesa

Serveis Socials – Consell Comarcal del Ripollès

Horari d’atenció: Veure calendari.

Telèfon: 972 727 273

Correu: ajuntament@campelles.cat

 

Brigada i Serveis Municipals

 

Agutzil:  Sr. Lluis Rodriguez Sala

Horari d’atenció: a convenir.

Telèfon: 618 051 638

Correu: ajuntament@campelles.cat

 

Assistència CAP de Ribes a Campelles

 

Horari d’atenció Infermeria: Tots els dimarts de 13:00 a 14:00 hores.

Horari d’atenció Metge: El primer divendres de cada mes de 13:00 a 14:00 hores.

Telèfon: 972 727 273