LA TORRE MEDIEVAL

 

La Torre de Campelles és una torre medieval ja citada el s. XI. L’any 2015,  s’hi van iniciar els treballs arqueològics i documentals per posar-la en valor.

La Torre de Campelles és una torre fortificada medieval en el municipi de Campelles (Ripollès).
S‘ha iniciat un projecte finançat per la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Campelles amb l’objectiu de posar en valor la torre medieval i les seves estructures associades, com també la resta de patrimoni medieval del municipi.
La torre fortificada ja apareix citada en la documentació durant el s.XI, però amb la primera intervenció arqueològica s’han pogut detectar altres fases constructives i d’ús emmarcades en el s.XIV fins el XIX. 
Aquest 2016 s’ha realitzat la segona intervenció arqueològica.

 Amb el projecte arqueològic i documental es pretén conèixer arqueològicament tota l’estructura per entendre com va funcionar al llarg dels segles i posar-la en valor perquè tothom s’hi pugui aproximar a conèixer-la.

Accedir a la pàgina de la Torre de Campelles

 

XIII JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LES COMARQUES DE GIRONA

En motiu de les XIII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, s’ha publicat l’article: La Torre de Campelles, una fortificació medieval desconeguda, per Albert Pratdesaba i Sala, i Elisenda Collelldemont i Vives.

 

Accedir a l’article. 

 

 

Presentació segona intervenció arqueològica de La Torre de Campelles

 

II Intervenció

Cartell