ANUNCI SUBVENCIÓ DE LA DDGI AJUT EXTRA PER LA RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE CAMPELLES

SUBVENCIÓ DE LA DDGI AJUT EXTRA PER LA RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE CAMPELLES

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 20 de setembre de 2022, ha pres l’acord següent:
“Concedir una subvenció per a la restauració del castell de Campelles – Monuments.
L’Ajuntament de Campelles ha sol·licitat una subvenció de concessió directa per al finançament de la restauració del castell de Campelles, i s’ha instruït l’expedient
2022/8309.

Número d’expedient X2022000031

Import de la subvenció 40.000 €