Entra en funcionament el nou punt de recollida selectiva

El passat 15 de gener de 2015 va entrar en funcionament el nou  punt de recollida selectiva a Campelles, situat al C/ Puigmal nº1.

Campelles opta per un nou sistema de recollida selectiva mitjançant la instal·lació de compactadors. Aquests contenidors, tenen la finalitat d’augmentar el volum  d’emmagatzematge dels residus abans del seu trasllat als diferents gestors, ja que tenen una capacitat de 17m3. D’aquesta forma, es disminueixen els costos de transport i s’optimitza la seva gestió.

Al nou punt de recollida selectiva s’han instal·lat 3 compctadors, corresponents cada un d’ells a la fracció de paper, d’envasos i de rebuig. Per la fracció de vidre es compta amb un contenidor de vidre.

Aquest nou funcionament ha permès l’eliminació dels contenidors disseminats per el nucli de Campelles.

Aquest sistema ja s’aplica a altres municipis de la comarca com Vallfogona de Ripollès i Molló, d’altres com Ogassa i Gombrèn també l’aplicaran.