SERVEI RECOLLIDA TRASTOS

RECOLLIDA DE TRASTOS_page-0001

Recollida de trastos

 

El servei de recollida de trastos es realitza el primer divendres de cada mes, porta a porta,  a la direcció sol·licitada amb previ avís a l’Ajuntament. Només es poden recollir mobles i electrodomèstics petits. 

Els residus especials com per exemple l’oli usat, pneumàtics, runa, pintures i bateries, s’han de dur a la deixalleria.

 

Per tal de sol·licitar el servei, cal trucar a l’Ajuntament al 972 72 72 73 com a màxim  2 dies abans de la recollida.

 

Deixar trastos vells a la via pública sense previ avís, pot ser motiu de sanció