Edictes

Exercici: 2020 Bop: 102-0 Edicte: 2993 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Informació pública de la modificació puntual de les Bases d'execució del pressupost de 2020
Exercici: 2020 Bop: 102-0 Edicte: 2992 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de 2020
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1670 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació de les modificacions de crèdit 1 i 3 del Pressupost de 2020
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10010 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9698 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8280 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci de modificació de la dedicació de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8279 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8278 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació inicial/definitiva de l'expedient de la modificació 5 del pressupost de 2019
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7743 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6916 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de la modificació 3 del pressupost de 2019