Edictes

Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 160 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8697 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Informació pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8279 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7396 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 9/2020
Exercici: 2020 Bop: 178-0 Edicte: 6455 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 9/2020
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6228 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions fotovoltaiques
Exercici: 2020 Bop: 140-0 Edicte: 4954 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la promoció d'instal·lacions fotovoltàiques
Exercici: 2020 Bop: 139-0 Edicte: 4901 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3120 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Informació pública del Compte general de 2019
Exercici: 2020 Bop: 102-0 Edicte: 2993 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Informació pública de la modificació puntual de les Bases d'execució del pressupost de 2020