Edictes

Exercici: 2018 Bop: 217-0 Edicte: 9525 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9356 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'informació pública de l'expedient d'anul·lació de drets i obligacions de la comptabilitat municipal
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9355 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 195-0 Edicte: 8552 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7749 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'informació pública d'un projecte d'obra ordinària
Exercici: 2018 Bop: 143-0 Edicte: 6549 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci de convocatòria de subhasta per a l'alienació d'una parcel·la
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6121 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10246 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9245 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 177-0 Edicte: 7680 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal