Edictes

Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9907 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9906 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposició pública del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9826 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9857 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 184-0 Edicte: 8484 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Convocatòria per a la provisió temporal d'un lloc de treball mitjançant comissió de serveis, administratiu funcionari de carrera
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8094 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva del projecte de millora de la xarxa d'aigua i paviment del carrer Major de Campelles
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7110 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial del projecte d'obres de restauració del Castell
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6302 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6301 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 133-0 Edicte: 6204 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU)