Edictes

Exercici: 2017 Bop: 59-0 Edicte: 2241 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.12, taxa per recollida d'escombraries i deixalles
Exercici: 2017 Bop: 59-0 Edicte: 2239 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7
Exercici: 2017 Bop: 59-0 Edicte: 2225 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte de convocatòria per a l'elecció de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2017 Bop: 58-0 Edicte: 2194 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci sobre l'adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 49-0 Edicte: 1819 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte de convocatòria per a l'elecció de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2017 Bop: 41-0 Edicte: 1447 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte d'aprovació definitiva de modificació de les Ordenances fiscals núm. 10 i núm. 16
Exercici: 2017 Bop: 24-0 Edicte: 718 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci de licitació del concurs d'obra de pavimentació del camí del Serrat de la Creu
Exercici: 2017 Bop: 13-0 Edicte: 221 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació de la plantilla de personal
Exercici: 2016 Bop: 245-0 Edicte: 10672 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 241-0 Edicte: 10507 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte d'aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials per a la realització d'unes obres