Edictes

Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7749 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'informació pública d'un projecte d'obra ordinària
Exercici: 2018 Bop: 143-0 Edicte: 6549 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci de convocatòria de subhasta per a l'alienació d'una parcel·la
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6121 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10246 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9245 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 177-0 Edicte: 7680 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 132-0 Edicte: 5892 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 59-0 Edicte: 2241 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.12, taxa per recollida d'escombraries i deixalles
Exercici: 2017 Bop: 59-0 Edicte: 2239 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7
Exercici: 2017 Bop: 59-0 Edicte: 2225 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte de convocatòria per a l'elecció de la plaça de jutge de pau titular