Edictes

Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9361 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 214-0 Edicte: 9352 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 172-0 Edicte: 7607 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva del projecte Restauració del Castell de Campelles
Exercici: 2021 Bop: 158-0 Edicte: 7223 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Creació d'àrees de gestió municipal
Exercici: 2021 Bop: 158-0 Edicte: 7222 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Retorn de competències al Ple i creació d'àrees d'organització
Exercici: 2021 Bop: 158-0 Edicte: 7216 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Delegació de competències de regidories i nomenament de clavari
Exercici: 2021 Bop: 143-0 Edicte: 6481 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 136-0 Edicte: 6163 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial del Projecte d'obres de restauració del Castell de Campelles
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6067 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2021
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5665 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra municipal