Edictes

Exercici: 2021 Bop: 53-0 Edicte: 1992 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1730 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir una plaça de peó de brigada grup E en règim laboral fix
Exercici: 2021 Bop: 45-0 Edicte: 1779 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Extracte de l'acord de Ple de data 26 de febrer de 2021 de l'Ajuntament de Campelles, de convocatòria de subvencions en matèria de promoció econòmica i dinamització territorial per pal·liar els efectes del Covid-19, per a l'any 2021 pel procediment de concurrència competitiva (Convocatòria BDNS 551523)
Exercici: 2021 Bop: 45-0 Edicte: 1778 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions COVID-19
Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 160 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8697 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Informació pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8279 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7396 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 9/2020
Exercici: 2020 Bop: 178-0 Edicte: 6455 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 9/2020
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6228 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions fotovoltaiques