Edictes

Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7110 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial del projecte d'obres de restauració del Castell
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6302 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6301 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 133-0 Edicte: 6204 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5896 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial del Projecte de millora de la xarxa d'aigua i paviment del Carrer Major de Campelles (PUOSC 2022)
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4012 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4010 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 35-0 Edicte: 1153 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Informació pública d'un pla de desplegament de fibra òptica
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11116 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10540 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública