Edictes

Exercici: 2019 Bop: 8-0 Edicte: 41 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 5/2018 i 6/2018
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10443 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2019
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10324 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'informació pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 9933 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària d'adequació del sector d'entrada al Baell
Exercici: 2018 Bop: 217-0 Edicte: 9525 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9356 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'informació pública de l'expedient d'anul·lació de drets i obligacions de la comptabilitat municipal
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9355 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 195-0 Edicte: 8552 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7749 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'informació pública d'un projecte d'obra ordinària
Exercici: 2018 Bop: 143-0 Edicte: 6549 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci de convocatòria de subhasta per a l'alienació d'una parcel·la