Edictes

Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8280 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci de modificació de la dedicació de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8279 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8278 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació inicial/definitiva de l'expedient de la modificació 5 del pressupost de 2019
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7743 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6916 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de la modificació 3 del pressupost de 2019
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5462 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació de l'organització de l'Ajuntament per a la legislatura 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4690 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4684 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3597 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació 2/2019 del pressupost 2019
Exercici: 2019 Bop: 64-0 Edicte: 2427 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte de convocatòria per a l'elecció de la plaça de jutge/essa de pau substitut/a