Edictes

Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7743 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6916 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de la modificació 3 del pressupost de 2019
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5462 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació de l'organització de l'Ajuntament per a la legislatura 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4690 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4684 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3597 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació 2/2019 del pressupost 2019
Exercici: 2019 Bop: 64-0 Edicte: 2427 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Edicte de convocatòria per a l'elecció de la plaça de jutge/essa de pau substitut/a
Exercici: 2019 Bop: 8-0 Edicte: 41 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 5/2018 i 6/2018
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10443 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2019
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10324 AJUNTAMENT DE CAMPELLES Anunci d'informació pública d'uns expedients de modificació de crèdit