29 setembre 2022
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 60.628,03 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter (més…)
9 novembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 50.628,03 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per contribuir a sufragar el cost de les seg
18 octubre 2021
Actuacions en noves tecnologies - L’Organisme de Salut Pública de la  Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.000 € a l’Ajuntam
19 desembre 2022
Pots trobar tota la informació a aquesta notícia: (més…)
29 setembre 2022
El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.354,17 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter (més…)
27 gener 2022
L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 3.742,64 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per contrib
2 novembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 900€ a l’Ajuntament de Cervià de Ter per contribuir a finançar les actuacions d’arranj
28 setembre 2021
El Servei d’Esports de la  Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.422,41 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per a les millores