General

27 gener 2022
L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 3.742,64 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per contrib
2 novembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 900€ a l’Ajuntament de Cervià de Ter per contribuir a finançar les actuacions d’arranj
28 setembre 2021
El Servei d’Esports de la  Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.422,41 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per a les millores
5 juliol 2021
L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.241,46 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per contrib
9 novembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 50.628,03 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per contribuir a sufragar el cost de les seg
18 octubre 2021
Actuacions en noves tecnologies - L’Organisme de Salut Pública de la  Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.000 € a l’Ajuntam
22 setembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 236,25 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per al servei de comptabilitat i gestió energè
5 juliol 2021
L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 3.532,40 € a l’Ajuntament de Cervià de Ter per contrib
16 juny 2021
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.895,62€ a l’Ajuntament de Cervià de Ter per a la millora de l’eficiència energètic