Sant Cristòfol de Raset

Sant Cristòfol de Raset
És l’església parroquial de Raset i es troba situada entre els masos del veïnat de Baix. Tot i que se’n tenen documents des del segle XI, l’edifici actual pertany a una reocnstrucció del segle XVII. La seva estructura gòtica es pot apreciar a l’interior de l’edifici en les arcuacions aputnades de les voltes, mentre que la façana és molt senzilla, amb una porta rectangular amb guardapols, un ull de bou i un campanar d’espadanya de dos ulls.