Distàncies geogràfiques

Distàncies quilomètriques des de Cervià de Ter fins a:

Població

Girona

Figueres

Perpinyà

Barcelona

Distància

13,8 Km

28,2 Km

82,5 Km

115,5 Km