PROCÉS SELECTIU PER A UNA PLAÇA D’AUXILIAR A LA SALA DE LECTURA