Edictes

Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 109 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça d'auxiliar a la sala de lectura municipal
Exercici: 2023 Bop: 4-0 Edicte: 21 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12086 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient modificació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10441 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10367 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modifcació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 10021 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva del conveni urbanístic en relació a la modificació Puntual 5 del POUM de Cervià de Ter
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8637 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 182-0 Edicte: 8240 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 182-0 Edicte: 8239 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal de preus públics de la Llar d'Infants municipal "Can Geli de l'Era"
Exercici: 2022 Bop: 168-0 Edicte: 7744 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022