Edictes

Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8556 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7941 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovacio inicial del text refós de les ordenances fiscals per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6186 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores del servei de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5514 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 121-0 Edicte: 4035 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Correcció d'errades
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3614 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de les bases específiques reguladores per a la concessió d'ajudes a famílies amb infants que assisteixen al casal d'estiu
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3613 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió d'ajudes a famílies i autònoms del municipi de Cervià de Ter com a conseqüència de la situació generada per la covid-19
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1513 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a 2020
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 546 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Informació pública del pressupost inicial i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 569 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació padró taxes trimestrals 4t 2019: Aj. Cervià de Ter, Pont de Molins i Vilanant