Edictes

Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6049 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5894 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5891 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 97-0 Edicte: 4172 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 90-0 Edicte: 3787 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1234 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1233 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10047 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Cervià de Ter
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9995 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021 i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9994 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva del text refós de les ordenances fiscals