Edictes

Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10367 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modifcació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 10021 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva del conveni urbanístic en relació a la modificació Puntual 5 del POUM de Cervià de Ter
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8637 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 182-0 Edicte: 8240 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 182-0 Edicte: 8239 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal de preus públics de la Llar d'Infants municipal "Can Geli de l'Era"
Exercici: 2022 Bop: 168-0 Edicte: 7744 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5162 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial d'un conveni urbanístic
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 5171 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per una expropiació
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 5067 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 105-0 Edicte: 4691 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'inventari de camins municipals