Edictes

Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5162 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial d'un conveni urbanístic
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 5171 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per una expropiació
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 5067 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 105-0 Edicte: 4691 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'inventari de camins municipals
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4751 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Correcció d'errades de l'oferta pública d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4449 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4655 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació de l'oferta d'estabilització temporal
Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3219 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 44-0 Edicte: 1661 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats d'expropiació per destinar les finques ubicades a l'Avinguda Catalunya, 45 i 47 a equipaments
Exercici: 2022 Bop: 38-0 Edicte: 1380 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Convocatòria pública per als càrrecs de jutge de pau titular i substitut