Edictes

Exercici: 2022 Bop: 18-0 Edicte: 362 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 240-0 Edicte: 10412 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 235-0 Edicte: 10260 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10251 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 216-0 Edicte: 9313 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6049 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5894 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5891 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 97-0 Edicte: 4172 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 90-0 Edicte: 3787 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021