Edictes

Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5514 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 121-0 Edicte: 4035 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Correcció d'errades
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3614 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de les bases específiques reguladores per a la concessió d'ajudes a famílies amb infants que assisteixen al casal d'estiu
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3613 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió d'ajudes a famílies i autònoms del municipi de Cervià de Ter com a conseqüència de la situació generada per la covid-19
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1513 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a 2020
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 546 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Informació pública del pressupost inicial i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 569 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació padró taxes trimestrals 4t 2019: Aj. Cervià de Ter, Pont de Molins i Vilanant
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 534 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric de Cervià de Ter
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 533 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial modificació puntual del POUM
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7127 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit