Edictes

Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1513 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a 2020
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 546 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Informació pública del pressupost inicial i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 569 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació padró taxes trimestrals 4t 2019: Aj. Cervià de Ter, Pont de Molins i Vilanant
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 534 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric de Cervià de Ter
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 533 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial modificació puntual del POUM
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7127 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6407 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5849 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci referent a l'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5848 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci de nomenaments dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5847 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER Anunci de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local