Mitjans de comunicació

Premsa

PUNT DIARI
http://www.elpunt.com
girona@elpunt.com 
DIARI DE GIRONA
http://www.diaridegirona.es
diaridegirona@sicon.net 
AVUI
http://www.avui.cat
info@avui.cat 
LA VANGUARDIA
http://www.lavanguardia.es
digital@lavanguardia.es 
EL PERIODICO
http://www.elperiodico.com
cartalector@elperiodico.com 
EL PAIS
http://www.elpais.es
digital@elpais.es 
EMPORDÀ
http://www.emporda.net
carles@intercom.es 
HORA NOVA
http://www.horanova.es
horanova@horanova.es 

 

Ràdio

CATALUNYA INFORMACIÓ 102,7 FM
http://www.catalunyainformacio.cat
cinformacio@catradio.com 
CATALUNYA RÀDIO 102,2FM
http://www.catradio.com
correu@catradio.com 

 

Televisió