Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
http://www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

 

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
http://www.altemporda.org
Tel. 972 503 088

 

GENERALITAT DE CATALUNYA
HISENDA (delegació Girona)
http://www.minhap.es
Tel. 972 210 066

 

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Figueres)
http://www.aeat.es
Tel. 972 508 000

 

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració núm.3 Figueres)
http://www.seg-social.es
Tel. 972 500 365

 

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
http://www.dgt.es
Tel. 972 202 950

 

 

JUTJATS DE FIGUERES
http://www.seuvirtual.net
Tel. 972 673 624

 

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
http://www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

 

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació Vilamalla)
http://www.cambragirona.cat/
Tel. 972 525 556

 

CORREUS
http://www.correos.es
Tel. 900 506 070