Alcaldia

Jaume Arnall i Figueras:              Alcalde del Far d’Empordà, Recursos Humans, Hisenda i Seguretat.

Joan Subirós i Bret:                      1r Tinent alcalde i Regidor Coordinació entitats, festes i cultura.

M. Elena Capablo Herrador:         2a Tinent alcaldessa i Regidora educació i joventut.

Roberto Martínez Garrido:           Regidor serveis municipals, medi ambient, urbanisme i projectes.

Mª Àngels Gamundi Oliveras:      Regidora benestar social i salut.

Anna Bardera Batlle:                    Regidora gestió, projecció econòmica i àrea rural.