Informació al contribuent

GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE IAE, IBIR, IBIU, IVTM, AIGUA, ESCOMBRARIES, CEMENTIRI:

Organisme:           XALOC

Gestió:                  IAE –                     Impost d’ Activitats Econòmiques

                            IBIR –                    Impost Béns Immobles Rústics

                            IBIU –                    Impost Béns Immobles Urbana

                            IVTM –                   Impost Vehicles Tracció Mecànica

                            AIGUA –                 Taxa pel subministrament d’aigua

                            ESCOMBRARIES –   Taxa per a la recollida d’escombraries

                            CEMENTIRI –          Taxa pels serveis de conservació del cementiri

Adreça:                 Carrer Nou, 48 – 17600 Figueres

Telèfon:                972 50 30 88

E-mail:                  altemporda@xalocgirona.cat

Horari:                  de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE LES TAXES MUNICIPALS:

Organisme:           Ajuntament de El Far d’Empordà

Gestió:                  Dret de connexió d’aigua

Adreça:                 Plaça de l’Ajuntament, 1 – 17469 El Far d’Empordà

Telèfon:                972 51 11 08

E-mail:                 far@far.cat

Horari:                  dilluns, dimecres i divendres de 10.00h a 13.30h

GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE LA RESTA D’IMPOSTOS:

Organisme:          CCAE (Consell Comarcalde l’Alt Empordà)

Adreça:                 Carrer Nou, 48 – 17600 Figueres

Telèfon:                972 50 30 88

E-mail:                 consell@altemporda.cat

Horari:                  de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h