Urbanisme

Plantejament vigent

 

Figura planejament
Data aprovació
Data publicació
Pla General d’Ordenació Urbana
19 de novembre de 2001
5 de febrer de 2002
Pla Parcial d’Ordenació del Sector Les Pedroses
19 de novembre de 2001
5 de febrer de 2002
Modificació del Pla Parcial d’Ordenació del Sector Les Pedroses
29 de juny de 2006
22 de agost de 2006
Pla Parcial del Sector Ce2
5 de març de 2008
23 de abril de 2008
Modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació
30 de setembre de 2009
3 de novembre de 2009
Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies
4 de novembre de 2009
16 de desembre de 2009
Modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Ce2
21 de juliol de 2010
15 de octubre de 2010
Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres
11 de novembre de 2010
24 de novembre de 2010
Modificació del Pla Parcial del Sector Ce2
22 de gener de 2015
17 de març de 2015