LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS PER AL CONCURS OPOSICIÓ PER A PROVEIR UNA PLAÇA LABORAL INDEFINIDA D’ADMINISTRATIU/VA.

Es publica el Decret d’aprovació definitiva on s’inclou la designació dels membres del Tribunal, s’informa de l’hora i data de l’examen que será el 22 de noviembre, així com del lloc de l’examen a l’Ajuntament d’El Far d’Empordà. 
Data publicació: 7/11/2018