Aprovació Protocols de prevenció d’assetjament psicològic, sexual i per raó de sexe

L’Ajuntament del Far d’Empordà ha aprovat el Protocol de prevenció de l’assetjament psicològic en el treball i el Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.