Atorgament de subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 5 de juliol de 2022, ha pres l’acord de resolució de de la convocatòria de les subvencions del Fons econòmic de caràcter extraordinari, atorgant un total de 22.184,92€ a l’Ajuntament del Far d’Empordà en concepte de despesa corrent, en concret per el manteniment de jardins i zones verdes.