Atorgament de subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions de lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per als anys 2022-2023 de Dipsalut

Per acord del Consell Rector de data 5 de juliol de 2022 de DIPSALUT, s’atorga a l’Ajuntament del Far d’Empordà un total de 2.394,28€ per a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per als anys 2022-2023.